Adres Bilgisi

Adres

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Söğütlü Mah. Adnan Kahveci Bulvarı,61335 – Akçaabat / TRABZON

Öğrenim Bilgisi

 • 1995 - 2000

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  Lisans
 • 2001 - 2003

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

  Yüksek Lisans
 • 2004 - 2010

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  Doktora

Akademik Görevler

 • 2018-, DOÇENT, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • 2011-2018, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • 2011-2011, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • 2004-2011, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • 2002-2004, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Kitaplar

 • 2019, Matematik ÖğretimininTemelleri İlkokul

  Bölüm Adı: Sayılar ve Dört İşlem Öğretimi

  AYDOĞDU İSKENDEROĞLUTUBA

  Yayın Yeri: Anı Yayıncılık

  Editör: Tarım Kamuran, Hacıömeroğlu Güney

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı:

  ISBN: 978-605-170-309-1


  Bilimsel Kitap, Sayılar ve Dört İşlem Öğretimi

 • 2018, Özel Öğretim Yöntemleri (Cilt 2)

  Bölüm Adı: Öğretim Programları-Öğrenme Alanları-Kazanımlar Ortaokul Matematik Öğretim Programı (5-8)

  AYDOĞDU İSKENDEROĞLUTUBA

  Yayın Yeri: Pegem Akademi

  Editör: Abdulkadir Uzunöz, Vedat Aktepe

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 29

  ISBN: 978-605-241-186-5


  Bilimsel Kitap, Öğretim Programları-Öğrenme Alanları-Kazanımlar Ortaokul Matematik Öğretim Programı (5-8)

 • 2018, Özel Öğretim Yöntemleri (Cilt 2)

  Bölüm Adı: Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9-12)

  AYDOĞDU İSKENDEROĞLUTUBA

  Yayın Yeri: Pegem Akademi

  Editör: Abdulkadir Uzunöz, Vedat Aktepe

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 30

  ISBN: 978-605-241-186-5


  Bilimsel Kitap, Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9-12)

 • 2016, Matematik Eğitiminde Teoriler

  Bölüm Adı: Kanıt ve Kanıt Şemaları

  AYDOĞDU İSKENDEROĞLUTUBA

  Yayın Yeri: Pegem Akademi

  Editör: Erhan Bingölbali, Selahattin Arslan, İsmail Özgür Zembat

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 20

  ISBN:


  Bilimsel Kitap, Kanıt ve Kanıt Şemaları

Makaleler

Bildiriler

Projeler

 • Matematik Öğretmeni Adaylarının Özel ÖğretimYöntemleri Dersinde Materyal Kullanımlarına İlişkin Becerileri

  15925

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı

Dersler

 • 2018-2019, Lisans, Okul Deneyimi
 • 2018-2019, Lisans, Öğretmenlik Uygulaması 2
 • 2018-2019, Lisans, Temel Matematik 2
 • 2018-2019, Doktora, Matematik Öğetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
 • 2018-2019, Lisans, Matematikte Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri
 • 2018-2019, Lisans, Öğretmenlik Uygulaması 1
 • 2018-2019, Lisans, Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • 2018-2019, Lisans, Oyunla Matematik Öğretimi
 • 2018-2019, Lisans, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
 • 2018-2019, Lisans, İlkokulda Temel Matematik
 • 2017-2018, Doktora, Matematik Öğetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
 • 2017-2018, Lisans, Öğretmenlik Uygulaması 2
 • 2017-2018, Lisans, Okul Deneyimi
 • 2017-2018, Lisans, Matematikte Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri
 • 2017-2018, Lisans, Temel Matematik 2
 • 2017-2018, Yüksek Lisans, Matematik Öğretiminde Akıl Yürütme Becerisi
 • 2017-2018, Lisans, Öğretmenlik Uygulaması 1
 • 2017-2018, Lisans, Oyunla Matematik Öğretimi
 • 2017-2018, Lisans, Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • 2017-2018, Lisans, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
 • 2017-2018, Lisans, Temel Matematik 1
 • 2016-2017, Doktora, MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
 • 2016-2017, Lisans, MATEMATİKTE KAVRAM YANILGILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • 2016-2017, Lisans, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
 • 2016-2017, Lisans, OKUL DENEYİMİ
 • 2016-2017, Lisans, ALAN ÇALIŞMASI
 • 2016-2017, Lisans, TEMEL MATEMATİK 2
 • 2016-2017, Yüksek Lisans, MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE AKIL YÜRÜTME BECERİSİ
 • 2016-2017, Lisans, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
 • 2016-2017, Lisans, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
 • 2016-2017, Lisans, TEMEL MATEMATİK 1
 • 2015-2016, Lisans, MATEMATİK EĞİTİMİNDE İSPAT
 • 2015-2016, Lisans, Alan Çalışması
 • 2015-2016, Lisans, Ölçme ve Değerlendirme
 • 2015-2016, Doktora, Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
 • 2015-2016, Lisans, Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • 2015-2016, Lisans, OKUL DENEYİMİ
 • 2015-2016, Lisans, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
 • 2015-2016, Lisans, ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI
 • 2015-2016, Lisans, TEMEL MATEMATİK 2
 • 2015-2016, Lisans, TEMEL MATEMATİK 1
 • 2014-2015, Lisans, OKUL DENEYİMİ
 • 2014-2015, Lisans, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
 • 2014-2015, Lisans, ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI
 • 2014-2015, Lisans, TEMEL MATEMATİK 2
 • 2014-2015, Lisans, TEMEL MATEMATİK 1
 • 2014-2015, Yüksek Lisans, MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE AKIL YÜRÜTME BECERİSİ
 • 2014-2015, Lisans, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2
 • 2014-2015, Lisans, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1
 • 2013-2014, Lisans, Öğretmenlik Uygulaması
 • 2013-2014, Yüksek Lisans, Matematik Öğretiminde Akıl Yürütme Becerisi
 • 2013-2014, Lisans, Temel Matematik 2
 • 2013-2014, Lisans, Temel Matematik 1
 • 2013-2014, Lisans, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
 • 2013-2014, Lisans, Topluma Hizmet Uygulamaları
 • 2013-2014, Lisans, Özel Öğretim Yöntemleri 2
 • 2013-2014, Lisans, Özel Öğretim Yöntemleri 1
 • 2013-2014, Lisans, Okul Deneyimi
 • 2013-2014, Lisans, Öğretmenlik Uygulaması
 • 2013-2014, Yüksek Lisans, Matematik Öğretiminde Akıl Yürütme Becerisi
 • 2013-2014, Lisans, Temel Matematik 2
 • 2013-2014, Lisans, Temel Matematik 1
 • 2013-2014, Lisans, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
 • 2013-2014, Lisans, Topluma Hizmet Uygulamaları
 • 2013-2014, Lisans, Özel Öğretim Yöntemleri 2
 • 2013-2014, Lisans, Özel Öğretim Yöntemleri 1
 • 2012-2013, Lisans, Okul Deneyimi
 • 2012-2013, Lisans, Temel Matematik 1
 • 2012-2013, Lisans, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
 • 2012-2013, Lisans, Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • 2012-2013, Lisans, Özel Öğretim Yöntemleri 1
 • 2012-2013, Lisans, Okul Deneyimi
 • 2012-2013, Lisans, Temel Matematik 1
 • 2012-2013, Lisans, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
 • 2012-2013, Lisans, Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • 2012-2013, Lisans, Özel Öğretim Yöntemleri 1
 • 2011-2012, Lisans, Okul Deneyimi
 • 2011-2012, Lisans, Öğretmenlik Uygulaması
 • 2011-2012, Lisans, Matematik ve Hayat
 • 2011-2012, Lisans, Temel Matematik 2
 • 2011-2012, Lisans, Program Geliştirme ve Öğretim
 • 2011-2012, Lisans, Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • 2011-2012, Lisans, Analiz 3
 • 2011-2012, Lisans, Topluma Hizmet Uygulamaları
 • 2011-2012, Lisans, Özel Öğretim Yöntemleri 2
 • 2011-2012, Lisans, Okul Deneyimi
 • 2011-2012, Lisans, Öğretmenlik Uygulaması
 • 2011-2012, Lisans, Matematik ve Hayat
 • 2011-2012, Lisans, Temel Matematik 2
 • 2011-2012, Lisans, Program Geliştirme ve Öğretim
 • 2011-2012, Lisans, Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • 2011-2012, Lisans, Analiz 3
 • 2011-2012, Lisans, Topluma Hizmet Uygulamaları
 • 2011-2012, Lisans, Özel Öğretim Yöntemleri 2

Ödüller

 • 2016, Ahmet Yesevi Teşvik Ödülü , Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB), Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE
 • 2011, Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, Kamu, TÜRKİYE
 • 2011, Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, Kamu, TÜRKİYE

Üyelikler

 • 2014 - , Üye, Matematik Eğitimi Derneği

İdari Görevler

 • 2016 - , Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Üniversite Dışı Deneyim

 • 2000 - 2002, Matematik Öğretmeni, Gümüşhacıköy Lisesi