Adres Bilgisi

Adres

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Söğütlü Mah. Adnan Kahveci Bulvarı,61335 – Akçaabat / TRABZON

Öğrenim Bilgisi

 • 2005 - 2008

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  Yüksek Lisans
 • 2008 - 2013

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  Doktora
 • 1999 - 2003

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  Lisans

Akademik Görevler

 • 2018-, DOÇENT, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • 2013-2018, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • 2005-2013, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Kitaplar

 • 2019, Fen Bilimlerinde Yaşam Becerileri Eğitimi

  Bölüm Adı: Fen Bilimleri Eğitiminde İletişim Becerisi

  ER NASSİBEL

  Yayın Yeri: Pegem Akademi

  Editör: Arzu Kirman Bilgin

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 213

  ISBN: 978-605-037-004-1


  Bilimsel Kitap, Fen Bilimleri Eğitiminde İletişim Becerisi

 • 2019, Current Studies in Education Measurement and Evaluation

  Bölüm Adı: Measurement and Evaluation in Special Education

  ER NASSİBEL

  Yayın Yeri: Paradigma Akademi

  Editör: Salih Çepni, Yılmaz Kara

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 584

  ISBN: 978-605-7691-06-4


  Bilimsel Kitap, Measurement and Evaluation in Special Education

Makaleler

Bildiriler

Projeler

 • Harita Mühendisliği Öğrencilerinin Vakıf ve Mülkiyet İlişkisi Hakkındaki Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Giderilmesi

  16109

  TRABZON ÜNİVERSİTESİ , -Tübitak 3001, Devam Ediyor

 • Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları ile Zenginleştirilmiş Fen Bilimlerinde Yaşam Becerileri Eğitimi Kılavuzunun Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

  16109

  TRABZON ÜNİVERSİTESİ , -Tübitak 3501, Devam Ediyor

 • Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Engelli Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

  16109

  TRABZON ÜNİVERSİTESİ , -Tübitak 3001, Devam Ediyor

 • Ortaokul öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma öğrencilerine yönelik fen deneyleri kılavuzunun hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

  16109

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , -Tübitak 3001, Tamamlandı

 • İlköğretim 5 Sınıf Yer Kabuğunun Gizemi Ünitesi Kapsamında 5E Modeline Uygun Geliştirilen Rehber Materyallerin Etkililiğinin Değerlendirilmesi

  16109

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı

 • REACT modeline uygun geliştirilen rehber materyallerin etkililiğinin değerlendirilmesi

  16109

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı

 • İlköğretim 6 sınıf Fen ve Teknoloji Dersi öğretim programına yönelik beyin temelli öğrenmeye dayalı web destekli öğretim materyalinin geliştirilmesi

  16109

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı

 • Alternatif ölçme değerlendirmeye yönelik hizmet içi kursunun ve alternatif ölçme değerlendirme formlarının etkin olarak kullanılmasında web tabanlı yaklaşımın öğretmen öğrenci veli açısından etkililiğinin değerlendirilmesi

  16109

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı

Dersler

 • 2018-2019, Yüksek Lisans, FBI8361 Fen Eğitiminde Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Kaynaştırma
 • 2018-2019, Yüksek Lisans, FBI8360 Fen Kavramlarını Günlük Yaşamla İlişkilendirme ve Örnek Uygulamalar
 • 2018-2019, Lisans, Öğretmenlik Uygulaması
 • 2018-2019, Lisans, Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I
 • 2018-2019, Lisans, Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • 2017-2018, Yüksek Lisans, FBI8360 Fen Kavramlarını Günlük Yaşamla İlişkilendirme ve Örnek Uygulamalar
 • 2017-2018, Lisans, Alan Eğitiminde Araştırma Projesi
 • 2017-2018, Lisans, Fen Bilimleri Programı ve Planlama
 • 2017-2018, Lisans, Topluma Hizmet Uygulamaları
 • 2017-2018, Lisans, Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I
 • 2017-2018, Lisans, Öğretmenlik Uygulaması
 • 2017-2018, Lisans, Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • 2016-2017, Yüksek Lisans, FBI5010 Seminer
 • 2016-2017, Yüksek Lisans, FBI8360 Fen Kavramlarını Günlük Yaşamla İlişkilendirme ve Örnek Uygulamalar
 • 2016-2017, Lisans, Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I
 • 2016-2017, Lisans, Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • 2016-2017, Lisans, Trafik ve İlkyardım
 • 2016-2017, Lisans, Öğretmenlik Uygulaması
 • 2016-2017, Lisans, Topluma Hizmet Uygulamaları
 • 2016-2017, Lisans, Fen Bilimleri Programı ve Planlama
 • 2016-2017, Lisans, Alan Eğitiminde Araştırma Projesi
 • 2016-2017, Lisans, Fen ve Teknoloji Ders Kitabı İncelemesi
 • 2015-2016, Yüksek Lisans, FBI8361 Fen Eğitiminde Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Kaynaştırma
 • 2015-2016, Yüksek Lisans, FBI8360 Fen Kavramlarını Günlük Yaşamla İlişkilendirme ve Örnek Uygulamalar
 • 2015-2016, Yüksek Lisans, FBI5010 Seminer
 • 2015-2016, Lisans, Okul Deneyimi
 • 2015-2016, Lisans, Öğretmenlik Uygulaması
 • 2015-2016, Lisans, Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I
 • 2015-2016, Lisans, Trafik ve İlkyardım
 • 2015-2016, Lisans, Alan Eğitiminde Araştırma Projesi
 • 2015-2016, Lisans, Fen ve Teknoloji Ders Kitabı İncelemesi
 • 2015-2016, Lisans, Fen Bilimleri Programı ve Planlama
 • 2015-2016, Lisans, Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • 2014-2015, Lisans, Trafik ve İlkyardım
 • 2014-2015, Lisans, Fen ve Teknoloji Programı ve Planlama
 • 2014-2015, Lisans, Öğretmenlik Uygulaması
 • 2014-2015, Lisans, Okul Deneyimi
 • 2014-2015, Lisans, Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I
 • 2014-2015, Lisans, Topluma Hizmet Uygulamaları
 • 2014-2015, Lisans, Özel Öğretim Yöntemleri I
 • 2013-2014, Lisans, Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I
 • 2013-2014, Lisans, Fen Eğitimi
 • 2013-2014, Lisans, Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi
 • 2013-2014, Lisans, Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları II

Ödüller

Üyelikler

İdari Görevler

 • 2016 - , Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Üniversite Dışı Deneyim

 • 2003 - 2004, Öğretmenlik, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI